About the e-book Illustrations Sutartinės with sound records Map Lietuviškai
Advanced search
List of illustrations

I TOMAS

1. Ona Smilgienė (nuotrauka iš NS, 1911 m.) 160–161p. 2. Senosios rokiškietės dainuoja sutartines (nuotrauka iš TD, V t.) 224–225 p. 3. Kupiškio sutartinių dainuotojų grupė: D. Petrylienė, D. Šlapelienė, O. Mažeikienė, O. Juodakienė, D. Lisienė (nuotrauka B. Buračo) 288–289 p. 4. Užulėnio sutartinių dainuotojos: K. Masiulienė. M. Jasikonienė, T. Dirsienė (nuotraukos J. Dovydaičio, paimtos iš LTR 660) 352–353 p.
5. Karolina Statulevičienė; Emilija Kasinskienė (abi nuotraukos Z. Slaviūno) 416–417 p. 6. Tatkūnų sutartinių dainuotojos: M. Gricienė, A. Gricienė, B. Stimburienė (nuotraukos Z. Slaviūno) 480–481p. 7. Apolonija Usorienė (nuotrauka Z. Slaviūno) 544–545 p. 8. Damulė Šlapelienė; Damulė Lisienė (abi nuotraukos B. Buračo) 608–609 p.
9. Ona Glemžienė; Stefanija Glemžaitė (abi nuotraukos M. Glemžaitės) 672–673 p.

II TOMAS

1. Karalina Jakštienė (nuotrauka L. Bielinio, paimta iš LTR 1924), Kristina Skrebutėnienė (nuotrauka J. Aidulio, paimta iš TD, V t.) 32–33 p. 2. Simonas Daukantas (nuotrauka paimta iš S. Daukanto „Rinktinių raštų", 1955 m.); Mykolas Miežinis (nuotrauka paimta iš J. Tumo knygos „Lietuvių literatūros paskaitos", 1924 m.) 94–95 p. 3. Menamo Mykolo Miežinio sutartinių rankraščio faksimilė 160–161 p. 4. M. Miežinio sutartinių nuorašo, padaryto J. P. Kuznecovo, faksimilė 224–225 p.
5. Elena Balžekienė (nuotrauka Z. Slaviūno 288–289 p. 6. A. R. Niemi (nuotrauka paimta iš „Mūsų tautosakos" VI t.); Leonas Bielinis (nuotrauka iš LTR 1924) 352–353 p. 7. „Lietuvių dainų ir giesmių" knygos (1911 m.) titulinis lapas 416–417 p. 8. A. Sabaliausko 1919 m. Pušaloto apyl. užrašytų sutartinių rankraščio faksimilė 480–481 p.
9. „Lietuvių dainų ir giesmių gaidų" knygos (1916 m.) titulinis lapas 544–545 p.

III TOMAS
1. Istorinės sutartinės apie Sudaitį rankraščio faksimilė 32–33 p. 2. Šokėjos šoka sutartinę „Dobilėlį" (nuotrauka B. Buračo) 80–81 p. 3. Smilgių km., Kupiškio vls., šokėjos šoka „Čiutytę"; „Čiutytė", šokama didesnio šokėjų skaičiaus (abi nuotraukos B. Buračo) 144–145 p. 4. J. P. Kuznecovo sutartinių rankraščio faksimilė 176–177 p.
5. Skudučiai iš medžio žievės (komplektas); Skudutininkai iš Pyragių km., Kupiškio vls. (nuotrauka B. Buračo) 224–225 p. 6. Skerdžiaus trimitas iš Onuškio apyl.; Rytų aukštaičių ilgieji trimitai – daudytės (abi nuotraukos Z. Slaviūno) 272–273 p. 7. Rytinių aukštaičių trimitai, Biržų apyl.; Rytų aukštaičių keturstygės kanklės (abi nuotraukos Z. Slaviūno) 320–321 p. 8. Kanklininkas Tamošiūnas skambina 200 metų senumo kanklėmis; Petras Lapienė skambina sutartines savo paties pasidarytomis penkiastygėmis kanklėmis (abi nuotraukos B. Buračo) 368–369 p.
9. Seniausia trejinių sutartinių dainavimo būdo schema, padaryta apie 1849 m. M. Miežinio 416–417 p. 10. M. Miežinio trejinių sutartinių dainavimo būdo aprašymo nuorašo faksimilė 480–481 p. 11. Rytų aukštaičių penkiastygės kanklės, padirbtos Jono Plepo; Sutartinių kankliuotojas Jonas Plepas (abi nuotraukos Z. Slaviūno) 528–529 p. 12. Kanklės su didesniu stygų skaičiumi ir puošnesne ornamentika (nuotraukos Z. Slaviūno) 592–593 p.